Prohlášení odpovědnosti

1. Online obsah
Autor nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu informací. Nároky na ručení vůči autorovi, které se týkají hmotných nebo nehmotných škod vyplývajících z použití nebo zneužití předložených informací nebo použití nesprávných a neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, pokud není prokázán úmyslný nebo hrubý omyl ze strany autora. Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si vyhrazuje právo měnit, doplňovat nebo mazat části nebo celou nabídku, nebo dočasně nebo trvale odstranit publikaci bez předchozího upozornění.

2. Reference a odkazy
V případě přímých nebo nepřímých odkazů na webové stránky třetích stran („linky“), které nespadají do oblasti odpovědnosti autora, by se odpovědnost převzala pouze tehdy, má-li autor informace o obsahu a pokud je to technicky možné a přiměřené zabránit používání v případě nezákonného obsahu. Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době, kdy byly stránky propojeny, nebyl rozpoznán žádný nelegální obsah. Autor nemá žádný vliv na současný a budoucí design, obsah ani původ odkazovaných stránek. Autor se proto výslovně distancuje od veškerého obsahu všech odkazovaných stránek, které byly změněny po vytvoření odkazu. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy a odkazy na on-line nabídku autora, jakož i záznamy třetích stran v knihách hostů, diskusních fórech a seznamech adresátů poskytnutých autorem. Odpovědnost za nezákonný, chybný nebo neúplný obsah a zejména za škody vzniklé použitím nebo nepoužitím takto prezentovaných informací je výhradně na poskytovateli webové stránky, na kterou se odkazuje, a nikoli na straně, která pouze odkazuje na tyto odkazy.

3. Autorství a ochranné známky
Autor si klade za cíl dodržovat autorské právo grafiky, zvukových souborů, videosekvencí nebo textů ve všech publikacích, používat vlastní grafiku, zvukové soubory, video sekvence a texty nebo využívat bezlicenční grafiku, audio soubory, video sekvence a texty. Veškeré ochranné známky a značky, které se objevují v internetové nabídce autora a případně jsou chráněny právy třetích stran, podléhají v plném rozsahu příslušným zákonům o autorském právu a vlastnickému právu, které se vztahují na registrovaného vlastníka v každém případě. Jediný fakt, že tyto ochranné známky jsou citovány, se nepovažuje za označení, že nejsou chráněny právy třetích osob! Autorská práva k publikovaným materiálům vytvořeným autorem zůstávají výhradním vlastnictvím autora a společnosti. Kopírování nebo použití takových grafik, zvukových souborů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není povoleno bez výslovného souhlasu autora.

4. Zásady ochrany osobní údajů GDPR
Pokud tato internetová nabídka umožňuje vkládání osobních nebo obchodních údajů (e-mailové adresy, jména, adresy), je zadávání těchto údajů dobrovolné. Poskytnutím svých osobních údajů potvrzujete, že souhlasíte se shromažďováním a zpracováním osobních údajů ve smyslu účinných předpisů ČR a Obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR).

5. Právní validita tohoto prohlášení
Toto prohlášení je třeba chápat jako nedílnou součást internetového obsahu, který je na těchto stránkách uváděn. Všechny informace mohou být doplněny, odstraněny nebo změněny bez předchozího oznámení. Všechny názvy produktů, označení produktů a loga, které se objevují na této webové stránce, jsou registrované ochranné známky a majetek držitelů dotyčných práv.

Zákonné oznámení

Obsah je tvořen dle Zákona o elektronické komunikaci č. 127/2005 Sb.

Capri Sun Vertriebs GmbH
Rudolf-Wild-Straße 86–98
69214 Eppelheim/Heidelberg
Germany
Email: [email protected]
Tel.: +49 (0)6221 7361 - 0

Managing Director
René Püchner

VAT reg. číslo.: DE271905173
Zapsáno v: Mannheim HRB 709661

Koncept, design, animace, programování

Netzbewegung GmbH

Agentur für interaktive Markenerlebnisse

Pforzheimer Straße 134

76275 Ettlingen

Germany

www.netzbewegung.com

Email: [email protected]

Webmaster

[email protected]