Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů
Je nám ctí přivítat vás na české verzi oficiálního webu Capri Sun Vertriebs GmbH, který patří pod Capri Sun Group Holding AG (Capri-Sun website). Toto prohlášení potvrzuje ochranu a zodpovědný přístup k jakýmkoli datům a osobním údajům, a upřesňuje, jaká data a za jakým účelem dochází k jejich kolekci.

Politika ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů ze strany orgánů EU vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES.

1. Kontaktní informace
Na Capri-Sun website je tlačítko „Kontakt“, kterým se aktivuje software pro zasílání elektronické pošty, díky němuž nám můžete zaslat své připomínky. Adresát vaší zprávy shromáždí vaše osobní údaje pouze v rozsahu nutném k zodpovězení dotazu. Pokud tým, který danou e-mailovou schránku spravuje, nemůže dotaz zodpovědět, předá váš e-mail jinému útvaru. O tom, kterému útvaru byl váš dotaz přeposlán, budete informováni e-mailem. Máte-li jakékoli otázky týkající se zpracování vašeho e-mailu a souvisejících osobních údajů, uveďte je ve své zprávě..

2. Jaká osobní data používáme a proč?
Kategorie příjemců osobních údajů Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím zpracovatelům: a) smluvnímu dopravci, kterého si kupující zvolí v objednávkovém formuláři, za účelem dodání zboží, seznam dopravců je dostupný zde, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo; Osobní údaje udané v kontaktním formuláři: Oslovení, titul, pohlaví, jméno, příjmení, společnost, pozice, adresa, PSČ a město, e-mail, telefonní číslo slouží pro následující účely:
• Zpracování objednávek a dodání;
• Informování o produktových novinkách, speciálních akcích atd. - formou e-mailu;
• Přizpůsobení zobrazovaného obsahu vašim potřebám a preferencím;
• Možnost být s vámi v obousměrném kontaktu v případě objednávky, dotazu, fakturačního procesu;
• Možnost realizovat dobrovolné průzkumy či dotazníky;
• K naplnění smluvních povinností;
• To process the contact and registration form;
• K účasti ve spotřebitelských soutěžích;
• K odesílání našich newsletterů.

3. Doba uložení dat
Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy/vyřízení dotazu/objednávky a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní. Uživatel bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.) povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2023). Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2021). Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.

4. Soubory cookies na našem serveru
4.1. Náš webový server používá tzv. Cookies. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači za předpokladu, že je povolí nastavení internetového prohlížeče. Cookies jsou velmi běžnou technologií používanou na mnoha webových stránkách. Jako textové soubory nemohou soubory cookie poškodit váš počítač.
4.2. Tento server používá tyto Cookies:
4.2.1. Na začátku vaší návštěvy na webových stránkách společnosti Capri Sun Vertriebs GmbH náš webový server nainstaluje do počítače soubor cookie, aby bylo možné odlišit váš přístup od ostatních uživatelů, kteří na web přistupují současně. Tento soubor cookie se automaticky zruší, jakmile zavřete internetový prohlížeč.
4.2.2. Jakmile zadáte informace do okna, které se objeví na webových stránkách společnosti Capri Sun Vertriebs GmbH, náš webový server uloží, pokud je to vhodné, soubor cookie do vašeho počítače tak, aby se stejné okno nezobrazilo při příštím návštěvě našich webových stránek. Tento soubor cookie je po určité době také vymazán.
4.3. Většina internetových prohlížečů je zpočátku nastavena tak, aby přijímala soubory cookie.
4.4. Pokud obecně chcete zabránit tomu, aby náš webový server ukládal soubory cookie, můžete soubory cookie deaktivovat přechodem do nastavení internetového prohlížeče. Poznámka: Pokud jste ve svém internetovém prohlížeči deaktivovali soubory cookie, možná nebudete moci bez problémů navštívit nebo použít všechny stránky nebo funkce webových stránek Capri Sun Vertriebs GmbH.

Soubory cookie můžete kdykoli deaktivovat změnou nastavení souborů cookie.

5. Odkazy na sociální sítě
5.1. Některé stránky webových stránek společnosti Capri Sun Vertriebs GmbH někdy obsahují speciální programy na některých stránkách (tzv. Plug-iny), které jsou schopny vytvořit odkaz na sociální sítě jako Facebook či Instagram. Každý z těchto modulů můžete rozpoznat pomocí tlačítka s příslušným logem sociální sítě.
5.2. Tyto pluginy nebudou aktivní, dokud na ně nekliknete. Budete vědět, že jste je aktivovali, protože vzhled zásuvných modulů se změní. Po aktivaci moduly plug-in shromažďují, zpracovávají a používají data takto:
5.2.1. Jakmile aktivujete zásuvný modul, vytvoří se krátké spojení z vašich internetových prohlížečů na server sociální sítě a obsah zásuvného modulu se odtud přenese do internetového prohlížeče.
To znamená, že operátor sociální sítě bude znát vaši IP adresu. Za určitých okolností se provozovatel sociálních sítí pokusí uložit soubor cookie do vašeho počítače, který bude vymazán také po zavření internetového prohlížeče. Pokud jste současně přihlášeni na stránku sociální sítě, jejíž zásuvný modul jste aktivovali na stránkách společnosti Capri Sun Vertriebs GmbH, informace o vaší návštěvě na webových stránkách společnosti Capri Sun Vertriebs GmbH mohou být přiřazeny k vašemu uživatelskému účtu a uloženy zpracovatelem a provozovatelem sociálních sítí. Pokud používáte zásuvný modul, např. opětovným stisknutím tlačítka plug-in po aktivaci nebo odesláním textu prostřednictvím zásuvného modulu budou příslušné informace odeslány z internetového prohlížeče operátorovi sociální sítě a uloženy tímto operátorem. Pokud máte uživatelský účet se sociální sítí a chcete se vyhnout aktivačním informacím o vaší návštěvě na webových stránkách společnosti Capri Sun Vertriebs GmbH, které jsou propojeny s vaším uživatelským účtem sociální sítě po aktivaci modulu plug-in, musíte se odhlásit ze sociální sítě. před aktivací plug-inu.
5.2.2. Zejména pro zásuvné moduly Facebook: naše webové stránky někdy používají plug-iny ze sociální sítě facebook.com, jako je například tlačítko „Like“. Tyto plug-iny jsou poskytovány a provozovány společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (dále jen „Facebook“) a jsou označeny logem Facebook, např. bílé „f“ na modré dlaždici.
Informace o tom, které informace jsou přeneseny na Facebook, naleznete na adrese www.facebook.com/help/. Na webu www.facebook.com/about/privacy/ můžete také vidět, jak Facebook zpracovává a používá data, která jako uživatel Facebooku prozrazujete, a do jaké míry můžete omezit publikování.
5.3. Webová stránka společnosti Capri Sun Vertriebs GmbH obsahuje odkazy na sociální síť www.facebook.com. Stránku můžete použít pouze v případě, že máte účet uživatele Facebook a jsou do něj přihlášeni. Na webu www.facebook.com/about/privacy/ můžete vidět, jak Facebook zpracovává a používá data, která jako uživatel facebook.com prozrazujete, a do jaké míry můžete omezit publikování.
6. Google Analytics a služby webové analýzy
6.1. Webová stránka společnosti Capri Sun Vertriebs GmbH využívá službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043 (USA).
6.2. Služba Google Analytics ukládá do vašeho počítače trvalý soubor cookie, pokud to povoluje nastavení internetového prohlížeče. Tento trvalý soubor Cookie si můžete přečíst znovu při příští návštěvě webové stránky společnosti Capri Sun Vertriebs GmbH. Chcete-li tomu zabránit, můžete po návštěvě webové stránky společnosti Capri Sun Vertriebs GmbH smazat trvalý soubor cookie v nastavení internetového prohlížeče. Služba Google Analytics Cookie umožňuje analýzu vašeho používání stránek společnosti Capri Sun Vertriebs GmbH.
6.3. Informace generované souborem cookie uvedeným s ohledem na vaše používání webových stránek společnosti Capri Sun Vertriebs GmbH jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA a tam uloženy. Pro ochranu vaší soukromé domény je vaše IP adresa před odesláním zkrácena. Tuto zkratku provádí společnost Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze za výjimečných okolností bude vaše plná IP adresa předána serveru Google v USA a zde zkrácena.
6.4. Společnost Google používá data předaná společnosti Google prostřednictvím služby Google Analytics, která se týkají vašeho používání webových stránek společnosti Capri Sun Vertriebs GmbH na našem pokynu k vyhodnocení vašeho využití stránek společnosti Capri Sun AG, k sestavení zpráv o aktivitách na webových stránkách společnosti Capri Sun Vertriebs GmbH a k poskytnutí informací s dalšími službami souvisejícími s používáním internetových stránek společnosti Capri Sun Vertriebs GmbH a internetu. Adresa IP odeslaná z internetového prohlížeče ve službě Google Analytics není synchronizována s jinými údaji Google.
6.5. Pokud nesouhlasíte s procesy a funkcemi služby Google Analytics, můžete soubory cookie zakázat. To však může mít za následek poruchy během vaší návštěvy společnosti Capri Sun Vertriebs GmbH.

7. Zásady ochrany osobních údajů pro používání zásuvných modulů Facebook (tlačítko Like)
Plug-iny ze sociální sítě Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, Spojené státy americké, byly integrovány do našich webových stránek. Zásuvku na Facebooku můžete identifikovat prostřednictvím loga Facebook nebo tlačítka „Like“. Přehled zásuvných modulů Facebook naleznete zde: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Modul plug-in slouží k navázání směrového spojení mezi prohlížečem a serverem Facebook při návštěvě našich webových stránek. To poskytuje Facebooku informace, které jste navštívili na našich webových stránkách s vaší IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko Facebook „Like“, když se přihlásíte ke svému účtu Facebook, můžete odkazovat na obsah na našich webových stránkách z vašeho profilu na Facebooku. Výsledkem bude Facebook, který bude odpovídat vaší návštěvě našich webových stránek. Rádi bychom upozornili, že my jako poskytovatel internetových stránek nemáme znalosti o obsahu přenesených dat ani o způsobu, jakým je Facebook používá. Další informace jsou k dispozici v zásadách ochrany soukromí na Facebooku na adrese http://www.facebook.com/policy.php.
Pokud si nepřejete, aby se Facebook mohl přizpůsobit vaší návštěvě našich webových stránek vašemu účtu na Facebooku, odhláste se z účtu na Facebooku.

8. E-mail newsletter
8.1. Můžete se přihlásit k odběru e-mailových zpravodajů na webových stránkách společnosti Capri Sun Vertriebs GmbH. E-mailové zpravodaje vám však zašleme na vaši e-mailovou adresu pouze s výslovným předchozím souhlasem.
Tento souhlas nám udělíte - který může být kdykoliv odvolán - zadáním své e-mailové adresy do pole pro souhlas s newsletterem a potvrzením následujícího textu aktivací pole pro kliknutí:
„Ano, rád bych obdržel newsletter společnosti Capri Sun Vertriebs GmbH e-mailem, abyste mi mohli sdělit nejnovější novinky a kampaň. Odběr newsletteru Capri Sun Vertriebs GmbH mohu kdykoliv zrušit kliknutím na odkaz odhlášení v newsletteru. “
8.2. Pokud se přihlásíte k odběru newsletteru, používáme proces Double-Opt-In, který vás chrání před ostatními lidmi, kteří se přihlašují k odběru e-mailového newsletteru pomocí vaší e-mailové adresy. To znamená, že: po přihlášení k odběru newsletteru obdržíte e-mail s žádostí o potvrzení předplatného. Vaše přihlášení k odběru novinek bude aktivní až po potvrzení předplatného.
8.3. Příjem e-mailového newsletteru můžete kdykoli zastavit, čímž zrušíte svůj souhlas s obsahem newsletteru. Chcete-li přestat dostávat newsletter, použijte prosím odkaz na odhlášení v e-mailovém zpravodaji.
8.4. Naše e-mailové zpravodaje mohou obsahovat tzv. Sledovací pixely, které mohou být také označovány jako Clear Gif nebo Web Beacon. Jedná se o transparentní jednotlivé grafické pixely, které jsou integrovány v e-mailovém zpravodaji. Za předpokladu, že e-mailový program příjemce e-mailu umožňuje načíst grafiku, můžeme tyto sledovací pixely použít k vyhodnocení toho, kolik z našich e-mailů se dostalo k příjemci. Tato data jsou anonymní a používáme je pouze pro statistické účely. Není vám přiřazen jako jednotlivec. Ani vaše IP adresa nám není předána. Funkce sledování pixelů můžete zakázat nastavením e-mailového programu tak, aby nenahrával grafiku. To však může mít za následek, že náš e-mailový zpravodaj nebude zobrazen v plném rozsahu.
8.5. Také statisticky zaznamenáváme, jak často adresáti našeho e-mailového newsletteru aktivovali odkazy v e-mailovém zpravodaji. To je také anonymní proces a tato data nejsou přiřazena příjemcům našeho e-mailového newsletteru. Vaše IP adresa není předána nám, když zaznamenáváme tato data.

9. Soutěže
Čas od času pořádáme soutěže na internetových stránkách společnosti Capri Sun Vertriebs GmbH. Osobní údaje, které od vás vezmeme, když vstoupíte do soutěže, jsou používány pouze pro účely soutěže - a pouze s vaším výslovným předchozím souhlasem. Tento souhlas nám dáváte - kdykoli můžete odstoupit - potvrzením následujícího textu aktivací zaškrtávacího políčka pro každou soutěž: „Souhlasím s tím, že společnost Capri Sun Vertriebs GmbH může uložit a použít údaje, které jsem zde uvedla pro účely soutěže. Tento souhlas mohu kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu [email protected] Pokud bych však měl svůj souhlas odvolat, bude můj zápis do soutěže rovněž stažen.”

10. Právo na přístup, opravu, vymazání a omezení zpracování
Máte právo kdykoli získat informace o vašich osobních údajích, které jsme uložili, a mít k nim přístup, jakož i právo na to, aby zpracování těchto údajů bylo omezeno nebo data vymazána, a to ve všech případech bezplatně. Máte právo zkontrolovat a napravit všechny osobní údaje, které se vás týkají a které jste uložili, pokud se domníváte, že jsou staré nebo nesprávné. Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto tématu nebo cokoliv jiného na téma osobních údajů, můžete nás kdykoliv kontaktovat na uvedené e-mailové adrese.

11. Právo odvolat souhlas
Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas s použitím vašich osobních údajů s budoucím účinkem. Pro tento účel postačuje odeslání e-mailu na níže uvedenou e-mailovou adresu.

12. Vymazání dat
Pokud je aplikace, kterou podáte online, odmítnuta nebo neúspěšná, budou data, která jste uvedli v aplikaci, vymazána, jakmile proces aplikace skončí. To neplatí, pokud jste souhlasili s delší dobou skladování, nebo pokud údaje nelze vymazat v souladu se zákonnými předpisy. Svou žádost můžete kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu [email protected].
Webové stránky společnosti Capri Sun Vertriebs GmbH v současné době neumožňují uživatelům natrvalo odstranit nebo deaktivovat své údaje z naší databáze. Pokud si přejete trvale smazat nebo deaktivovat své údaje z naší databáze nebo odstranit své jméno z mailing listu, pošlete prosím e-mail na [email protected]
Smazání dat při odeslání online aplikace.
Údaje, které zadáte v rámci online žádosti, budou vymazány ihned po podání žádosti, pokud budete odmítnuti nebo rozhodnutí bude záporné. Pokud jste v rozporu s právními předpisy souhlasili s tím, že vaše data budou uložena po delší dobu, neplatí to. Svou žádost můžete kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu [email protected]

13. Uchovávání dat
Společnost Capri Sun Vertriebs GmbH uchovává osobní údaje pouze po dobu, po kterou je požadována pro daný účel nebo jako požadavek právních předpisů.

14. Zveřejnění osobních údajů
Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo chcete vědět, jaké údaje o vás uchováváme, obraťte se na našeho zástupce pro ochranu údajů. Capri Sun Vertriebs GmbH

Frau Anke Moser
Rudolf-Wild-Straße 86-98
69214 Eppelheim / Germany
E-Mail: [email protected]

15. Změny tohoto prohlášení o ochraně údajů
Pokud to vyžadují aktuální okolnosti, jako např. změny příslušných ustanovení o ochraně údajů, budeme v případě potřeby aktualizovat toto prohlášení o ochraně údajů. Stáhněte si veřejný adresář procedur

Prohlášení vydáno: červenec 2019